Pojištění

Společnost Classic Car Restoration Center je pojištěna proti odpovědnosti za škodu, které se vztahuje také na služby prováděné firmami, které s námi spolupracují. V případě jakýchkoliv škod vzniklých nesprávným provedením našich služeb zajišťuje našim zákazníkům ochranu pojišťovna Allianz.