Renovace – jak to děláme?

Naším cílem je zachovat auto v co nejpůvodnějším a nejkompletnějším stavu.

Podle tohoto principu jsou všechny díly vozidla, které restaurujeme, rozebírány na prvočinitele a v prvé řadě opravovány a renovovány. Na přání zákazníka můžeme nefunkční díl vozidla vyměnit za originální nový nebo používaný díl.

Zákazník podle svých preferencí rozhoduje o formě restaurace nebo opravy svého automobilu. Po celou dobu restaurace jsme s klientem v neustálém kontaktu. Během prací i po ukončení restaurace zákazník dostává úplnou fotografickou dokumentaci.