Poistenie

Spoločnosť Classic Car Restoration Center je poistená proti zodpovednosti za škodu, ktorá sa vzťahuje aj na služby poskytované našimi obchodnými partnermi. V prípade akýchkoľvek škôd vzniknutých nesprávnou realizáciou našich služieb zaisťuje ochranu našim zákazníkom poisťovňa Allianz.