Zákaznícka zóna

Každý zákazník dostane individuálne prihlasovacie meno a heslo, po zadaní ktorých má kedykoľvek možnosť dozerať, v akej fáze je jeho zákazka.

Zákazník tu nájde aktuálny stav prác, termíny dokončenia jednotlivých etáp a fotografie z priebehu prác.