Ubezpieczenie

Classic Car Restoration Center posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej swojej działalności, które obejmuje również usługi wykonywane przez firmy współpracujące z nami. W razie jakichkolwiek szkód wynikłych z wadliwego wykonania naszych usług ochronę naszym klientom zapewnia firma Allianz.